Oct 152014
 
<!--:en-->Targetes sense cap lògica empresarial<!--:-->

Jordi Costa, director dels programes d’Administració de Personal, Relacions Laborals Estratègiques y Compensació Integral d’EADA Com a professional i acadèmic argumento la necessitat d’implantar en les empreses sistemes retributius eficients i flexibles que combinin la part econòmica (fixa, variable i en espècie) amb la que no ho és (temps de treball, flexibilitat, formació, pla de […]